Situasjonen nå


HJEM >> SITUASJONEN

SITUASJONEN

SITUASJONEN PÅ SØRLANDET


Før man kan bidra med målrettet hjelp, er man avhengig av å ha et riktig bilde av situasjonen. Her følger noen viktige momenter:


- I Kristiansand er det anslagsvis 45-60 personer som tigger i løpet av året, de fleste er romfolk og kommer fra Gorj fylket, sør-vest i Romania.

- I hele Norge er det beregnet at det er rundt 1.000 personer som til enhver tid tigger, færrest på vinteren. (NOVA rapporten/Engebrigtsen 2014)

- I en rapport fra Bergen (Ruhama Foundation) grupperes de som tigger i følgende hovedgrupper:


o Alkoholikere/misbrukere som har falt ut av samfunnet (10-15 %)

o Eldre uten arbeid og pensjon (20-25 %)

o Tidligere sesongarbeidere i Syd-Europa på leting etter arbeid (10-15 %)

o Unge par med barn hjemme i Romania. Ofte kvinner og familier som reiser i grupper og som vil dekke kostnadene til hus og familiens utgifter (30-35 %)

o Unge barnløse mennesker som søker lykken, men ender ofte i dårlige miljøer. (10-15 %)

o Personer som er stadig på reise og vanskelig å få kontakt med (10-15 %)


- Situasjonen kan være noe annerledes på Sørlandet, men ikke vesentlig. FTNs målgruppe er gruppe 3 og 4, som utgjør nær halvparten av de som tigger.

- De som tigger på gaten er gjerne kvinner og unge. Mennene holder seg ofte i bakgrunnen, dels fordi de passer på de som tigger, dels for å skaffe seg andre småjobber, lovlig eller ulovlig.

- En person som tigger kan hver dag få alt fra småmynter til større gaver, antakelig ca. 150 kroner i gjennomsnitt. Sannsynligvis noe høyere i Kristiansand, som er en god by å være i… i følge tiggerne selv.

- Antatt dagsbeløp er lite i Norge, men sammen med andre inntekter blir det betydelig i Romania.

- En akseptert minimumslønn i Romania er 3.000 kroner per måned.

- Vi har grunn til å tro at mange av de som tigger i Norge, ikke minst de som sitter på gaten i Kristiansand, er blant de mest ressurssterke av fattige romfolk og rumenere.


- Flertallet av nordmenn overser og neglisjerer de som tigger på gaten, men mange kjenner på ubehag ved ikke å gi medmennesker et blikk og en hjelpende hånd.

- Noen ønsker imidlertid å hjelpe de som tigger og gir dem både blikk, mynter og sedler. Men mange av disse kjenner likevel på et ubehag, fordi man ikke vet om hjelpen når fram til rette personer.FTNs forståelse:


- De som tigger har et menneskeverd og et likeverd som vi har ansvar for å ivareta.

- Vi skal bekrefte deres verdighet og gi dem vår støtte, men ikke nødvendigvis ved å fylle tiggerkoppen.

- Tigging som lykkes økonomisk vil nødvendigvis rekruttere flere fattige til tigging i rike Norge.

- Hver vellykket reise til Norge fører til gjentatte reiser og rekrutterer også barn og unge til en fremtid med tigging.

- Sagt av rombarn: "Hvorfor gå på skole, når det ikke finnes håp om arbeid? Det gir en bedre fremtid å gjøre som mamma og pappa, satse på tigging i Vest-Europa/Norge" (Hørt under besøk i Romania)

- En ordfører i Romania sier: "I byen vår er det mange som ikke vil ha jobb, fordi de tjener bedre penger ved å tigge i Norge. Tigging er blitt en alternativ inntektskilde som ikke er god for menneskene." (Hentet fra NOVA rapporten 2014)

- Mange i gruppen som tigger på norske gater trenger hjelp! Men ikke først og fremst via tiggerkoppen!FTN anbefaler å:

  • støtte alle førstelinjetiltak som tilbys av Frelsesearmeen, kommunen og andre grupper, så som tilbud om overnatting, matutdeling og praktiske og fysiske hjelpetiltak for de som tigger i Norge.
  • gi økonomisk støtte til de som tigger, men gaver og støtte bør gis til målrettede og langsiktige tiltak, ikke kortsiktig og tilfeldig
  • gi støtte der behovet er størst, ikke der hvor det ropes høyest eller sitter flest
  • hjelpe de som tigger som enkeltmennesker, så sant det er mulig på deres hjemsted.
  • tilby fattige som ønsker hjelp enkel yrkeskompetanse, arbeidstrening, tro på seg selv og muligheter til å få eller skape arbeid for seg og sine
  • bremse rekruttering til tigging over tid ved å tilby hjelp til arbeid i eget land
  • Se de som tigger i øynene fordi vi støtter målrettede tiltak og kan vise til fortløpende støtte til behovsprøvede og langsiktige hjelpetiltak i hjemlandet.
  • bidra til at FTNs mål kan nås: Hjelp til selvhjelp er en effektiv og trygg hjelp.


Trykk her for å lese mer om hva vi gjør!Email: post@fratiggerkopp.no