Aktuelt


HJEM >> SITUASJONEN

AKTUELT

Aktuelt-Frivillighetsdagen 5.12.19.


5. desember 2019 var den internasjonale frivillighetsdagen. Da hadde vi felles stand i Kristiansand sammen med andre organisasjonene som arbeider for romfolk på Agder under heddingen "Mange veier til Rom-folk".

Aktuelt - Nye folk i styret

Publisert 25.04.2019


Onsdag 24. april var det årsmøte på Ansgarskolen, Kristiansand. Bjørn Øyvind Fjeld har ønsket å få avløsning som styreleder, og Ivar Skippervold har tatt over stafettpinnen. Ingebjørg Ribe Rudihagen ble valgt som nestleder, og hun takket Bjørn Øyvind for de fire årene han har arbeidet for foreningen (bilde). Etter årsmøtet 2018 var tanken om nedleggelse langt fremme, men valgkomitéen og styret har vært flinke til å skaffe nye folk slik at arbeidet videreføres.

Det nye styret består av: Jan Inge Tungesvik, Åshild Martinussen, Øyvind Slåtta, Ingebjørg Ribe Rudihagen, og Ivar Skippervold. Vararepresentanter er Kurt Mosvold og Arne Thomassen.

En stor takk til utgående styremedlemmer;

Bjørn Øyvind Fjeld
Aleksander Skoe Gulvik

Eilif Tveit
Victoria Scheie

Aktuelt - Arbeidet fortsetter

Publisert 15.04.2019


Styret kan bekrefte at arbeidet for å hjelpe fattige og marginaliserte mennesker i Romania, fortrinnsvis romfolk, skal drives videre.  Ny styreleder overtar sammen med en gruppe av både tidligere og nye støttespillere.  Det er planer om å bygge en bredere plattform for arbeidet både i Norge og Romania. Endring av foreningens navn vil også bli drøftet. En revitalisering av arbeidet ønskes velkommen!
Det er innkalt til ordinært årsmøte 2019. Det finner sted på Ansgarskolen onsdag 24. april kl. 16.00. Årsmøtet er åpent for alle interesserte, men med stemmerett bare for medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2018. Sakspapirer er utsendt til alle medlemmer. Vel møtt.


På forhånd takk for hjelpen.

Aktuelt - Nyttårsoppdatering. Veien videre.

Publisert 31.01.2019


Styret har i desembermøtet bekreftet planene som ble lagt høsten 2018. Men tempoplanen er forskjøvet. Avklaringen krever mer tid og kommer først til ordinært årsmøte, som er planlagt til onsdag 24. april 2019. Arbeidet i FTN drives for tiden med redusert omfang.


Fortsatt strikker imidlertid kvinner i Tg. Carbunesti sokker på oppdrag for FTN, som etter avtale selger disse videre i Norge. På høsten ble det delt ut varme klær til fattige i kommunene Bumbesti-Pitic og Baia de Fier. Sammen med arbeidsgruppen som planlegger videreføring av FTNs arbeid, holdes det

dessuten nær kontakt med Kommunenes Sentralforbund (KS). KS er norsk programpartner for EØS støttede prosjekter innen sosialt, helse- og utdanningsmessig arbeid i Romania. Programmet

«Children at risk», som inkluderer støtte til skole/utdanning av barn og unge, er nettopp utlyst. Programoperatør er Romanian Social Development Fund (RSDF).

 

Styret konstaterer at mulighetene i Romania er mange, men krevende. Fremtidig innsats krever derfor både økonomi, lederskap og langsiktighet. Dette er fokus for de drøftinger som styret har med gruppen som planlegger eventuell videreføring av arbeidet.  Vi håper drøftingene vil lykkes. Da kan arbeidet fortsette til beste for fattige tilreisende i Norge - og for de mange fattige som aldri kommer til Norge.


Styret takker frivillige medarbeidere for innsatsen og for de mange oppmuntringer som gis. Alle FTNs medlemmer og støttespillere ønskes et godt nytt år.

Aktuelt - En mulig vei videre

Publisert 26.10.2018


Foreningen FTN har vært i en vanskelig situasjon, men styret ser positivt på det initiativ som ble tatt i august måned. I oktober måned er det holdt møter i Lillesand og Kristiansand, der en bredere gruppe har stilt seg positive til å bygge på FTNs kompetanse og videreutvikle FTNs organisasjon. Gruppen består både av politikere, næringsliv og frivillige organisasjoner.  «Det var bred enighet om at det i Agder bør organiseres et bredt hjelpearbeid for rom-folk i Gorj-regionen. Målet er hjelp til selvhjelp», heter det i referatet. Videre var det ifølge samme referat enighet om å «utrede nærmere organisering og finansiering av en organisasjon med utgangspunkt i vedtektene til Fra tiggerkopp-Norge».

 

FTNs styre sluttet seg den 23.10 til de planer som er fremlagt. Det vil bli fremmet forslag til en del endringer av vedtektene for FTN, inklusiv mulig navneendring. Tidshorisonten er ikke klar, men rammene for en videreføring bør være synlige i løpet av året. Aktuelle forslag må forankres i arbeidsgruppen og vedtas i FTNs årsmøte. Målet er å skape en bredere plattform for arbeidet, styrke økonomien, ansette daglig leder og fornye lederskapet. Det er ønskelig både med kontinuitet og ny start.  Alternativet til de foreliggende planene vil etter styrets vurdering bety nedleggelse av foreningen. Styret ser på planene som en god utvikling.


Samtidig fortsetter strikkearbeidet med ukentlige samlinger i Kristiansand. Og i Romania lønnes to-tre kvinner for sokkestrikking. Det stilles krav til kvalitet både på garn og utførelse. Og vårens trailer med bruktvarer og oversendte klær er klar for utdeling før vinteren kommer. Utdelingen skjer i samarbeid med ordførerne og sosialavdelingene i kommunene Baia de Fier og Bumbesti-Pitic. Og FTN holder fortsatt kontakten med mulige samarbeidspartnere i Romania.


Ivar Skippervold har skrevet boken «Tiggeren», som ble presentert først i oktober måned. Den inneholder dels en gjennomgang av romfolkets historie, dels handler den om Venus og hans familie i Grimstad og Carbunesti, og ikke minst gir boken en presentasjon og analyse av alle hjelpetiltak i Telemark og Agder rettet mot fattige mennesker i Romania. Også FTNs arbeid omtales. Boken selges av fattige tilreisende og det meste av inntekten går til selgerne. Boken er derfor et hjelpetiltak i seg selv. Den anbefales varmt for alle som vil vite mer om de fattige tilreisende.

Aktuelt  - FTN er kommet til et viktig veiskille

Publisert 15.08.2018


Årsmøte i april måned 2018 drøftet foreningens fremtid. Det er behov for flere medarbeidere og større ressurser. Gjennom tre år er FTNs arbeid drevet på frivillig basis. Det synes ikke mulig å opprettholde arbeidet på samme nivå. Enda vanskeligere er dette hvis innsatsen skulle økes, slik behov, utfordringer og muligheter tilsier.  Årsmøtet gav derfor styret et mandat til enten å intensivere innsatsen ved å skaffe til veie en vesentlig sterkere økonomisk plattform, eller ved å forberede nedleggelse av foreningen. Fristen for avgjørelse var første del av høsten 2018.


På styrets første møte i august ble det opplyst om et nytt initiativ, som muligens kan gi den ressursmessige støtte som en videreutvikling av arbeidet forutsetter. Styret har gitt sin tilslutning til planene og har bestemt at fristen for å avgjøre en videreføring av FTNs arbeid er utsatt til siste del av høsten 2018.


Vårt mål er at FTN kan bli en kraftfaktor for å bekjempe fattigdom i sin alminnelighet og fattigdom blant rumenere og romfolk i særdeleshet. FTN vil ha folk bort fra tiggerkoppen. Mennesket bak det fattige ytre trenger arbeidskompetanse og arbeidsmuligheter. Vi vil hjelpe alle som ønsker å få hjelp til større selvrespekt og et bedre liv. Det dreier seg om mer enn å formidle økonomisk støtte. Det må settes krav til de som skal hjelpes og forholdene må legges til rette. Selvrespekt bygges når den enkelte tar ansvar for seg selv og familiens liv. Dette skjer best på den enkeltes hjemsted.

Aktuelt - Inspirerende seminar og årsmøte

Publisert 15.05.2018


Den 9. april holdt Fra tiggerkopp - Norge (FTN) et inspirerende dagsseminar på Ansgarskolen sammen med MHFA (Med hjertet for Arendal). Syv innledere presenterte hver sine perspektiver på hovedtemaet som var 'Hvordan forløse ressursene i fattige samfunn, og bidra til en bærekraftig utvikling?'.

Lisbeth Iversen fra MHFA ledet den avsluttende samtalen som konkretiserte gode forslag for arbeidet både i Norge og i Romania. De fleste innledningene er tilgjengelige i PowerPoint-format og kan fås ved henvendelse til FTNs styreleder. Takk til både bidragsytere og deltakere fra flere organisasjoner på Sørlandet.


Årsmøtet 2018

Årsmøtet i FTN ble avholdt etter avsluttet seminar den 9. april. Styrets fremlegging av årsmelding og regnskap med revisjonsberetning ble mottatt med takk. Årsmøtet brukte mye tid på samtale om arbeidet videre fremover. Det er behov for flere medarbeidere og nye ledere. Leif Rasmussen ble avtakket med blomster etter å ha vært både initiativtaker og daglig leder i foreningen FTN fra begynnelsen.  Kjetil Viland og Else Beate Nygård ble avtakket for sine styreverv.


Etter årsmøtet består styret av Aleksander Skoe Gulvik og Victoria Scheie (gjenstående) Bjørn Øyvind Fjeld og Ingebjørg Ribe Rudihagen (gjenvalgt) og Eilif Tveit (ny). Fjeld fortsetter som styreleder for inntil ett år, mens Ingebjørg Ribe Rudihagen og Eilif Tveit inntil videre vil fungere som nestleder og daglig leder i foreningen.

Aktuelt - Transportvarer til Romania

Publisert 28.03.2018


Spleis-aksjonen til transportutgifter for sykehusutstyr og nødhjelp til Romania ble vellykket avsluttet med over 15 000,- kommet inn. En god samling hjelpevillige personer mønstret opp for å laste lastebilen på tirsdag 13. mars og ikke så lenge etter ble sykehusutstyr og andre varer lastet av i Romania. Sykehusutstyr til allmennmedisinsk bruk i Bumbesti-Pitic og de andre varene for second hand utsalg for fattige i Carbunesti. Tusen takk for alle som har vært med og hjulpet!


Aktuelt - Seminar 09.04.18

Publisert 20.03.2018


Mandag 09. april fra kl 09.30 til 15.30 blir det seminar på Ansgarskolen i et samarbeid mellom Fra tiggerkopp Norge og Med Hjerte For Arendal. Temaet vil være 'Hvordan forløse ressursene i fattige samfunn, og bidra til en bærekraftig utvikling?'


Det blir mange spennende innslag. Fullstendig program finner du her:


Aktuelt - Markedshallen nærmer seg fullføring

Publisert 21.11.2017


Arbeidet med å reise markedshallen i Tg. Carbunesti nærmer seg slutten. Hallen vil gi tak over hodet for de mange romfolk som selger og kjøper varer på markedsplassen. Tidligere foregikk alt på bakkenivå. Nå installeres salgsboder med bord og annet utstyr. Sanitærforholdene blir ordnet. FTN arbeider også for at det skal bli anledning til omsetning av bruktvarer fra Norge. Byggingen av hallen har vært forsinket dels på grunn av planprosessen og dels på grunn av dårlig vær. Åpning av hallen er fastsatt til 8-9. januar 2018.


Bilder og video fra arbeidet:Aktuelt - Innvielse av markedshallen 8.januar

Publisert 23.01.2018

 

Den høytidelige åpningen av markedshallen i Carbunesti ble foretatt den 8. januar av ordfører i byen Danut Birau og varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen. Fra Norge deltok dessuten styreleder i FTN, Bjørn Øyvind Fjeld, daglig leder Leif Rasmussen, styremedlem Aleksander Skoe Gulvik og forretningsmann Roy Gundersen. To av åpningstalene finner du under.

 

Markedshallen rommer 45 salgsboder, men allerede før åpningen var det kommet søknader om 55 plasser. Ti ekstra salgsbord er planlagt utenfor hallen.

Gruppen så også på et tomt bygg ved siden av markedshallen som kan innredes til salg av brukte varer i regi av FTN eller Empowering Marginalized People (EMP), vår søsterorganisasjon i Romania. Etter åpningen besøkte gruppen en lokal stålprodusent, SC FIVEX, eid av Mr. Razvan Rebedea. Han er interessert i forretningsmessige samarbeidsprosjekt med en sosial profil.

 

Gruppen hadde også møter med ordførerne i nabokommunene Bumbesti-Pitic og Baia de Fier. Det første stedet kan FTN formidle brukt sykehusutstyr fra Sørlandet Sykehus til et nytt legesenter og et dagsenter for eldre. Den andre kommunen er det aktuelt å planlegge EØS-prosjekter for å bidra med skolegang og medisinsk hjelp til barn og fattige familier. I en romlandsby er behovene store. Ordføreren anslo at rundt 70% av romfolket og 50% av rumenere i kommunen levde under fattigdomsgrensen. Hovedutfordringen er å skaffe jobber, samt bygge bedre og større hus. Familier med inntil ti personer bor og sover i ett eller to små rom.

 

I et møte med ordføreren i Carbunesti, sammen med en lokal talsmann for Romafolket, ble det informert om at mange romfolk forlater byen fordi de ikke finner jobber og tilstrekkelig livsinntekt. Mange av disse dukker opp på gatene rundt omkring i Norge. Dessuten forsvinner mange barn ut av skolen fordi foreldrene ikke er hjemme for å passe på dem, eller tar dem ut slik at de kan hjelpe til med andre formål. Lederen for romfolket anslo at en tilpasningsperiode på 5-10 år til arbeidslivet ville være mulig om forholdene la seg til rette. Ordføreren opplyste også om en stor mursteinsfabrikk var tilgjengelig for investorer.

 

Lederen for Agapedia Foundation i Romania, Mrs. Liliana Gusu, fulgte gruppen som fagperson og rådgiver. Agapedia er en forening som har til formål i styrke de sosiale forholdene for fattige barn og familier, og har et særskilt fokus på skole og utdanning for kommende generasjoner. FTN utreder videre samarbeid med Agapedia med tanke på fremtidige EØS-finansierte prosjekter.

 

Bilder og video fra åpningen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningstale av styreleder FTN, Bjørn Øyvind Fjeld        Åpningstale av varaordfører i Kristiansand                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snorklipping: (fra venstre) Danut Bairu, Jørgen                Den nye markedshallen

Kristiansen, Bjørn Øyvind Fjeld

Aktuelt - Innsamlingsaksjonen og markedshallen

Publisert 16.08.2017


Spleisaksjonen til strikkeprosjektene i juni måned gav ca. 8.000 kroner i ekstra inntekt for strikkerne.  Vi takker hjertelig til alle givere! Neste prosjektinnsamling håper vi skal nå mye lenger ut til mange flere. Vi vet at mange vil hjelpe fattige tilreisende, men er usikre på hvordan man best kan støtte de som trenger hjelpen mest. Fra tiggerkopp - Norge (FTN) tilbyr hjelp til de fattige på deres hjemsteder. Vårt hårete mål er at langt færre skal å reise til Norge for å sitte med en tiggerkopp! Bli medlem i FTN eller gi din gave til konto 2801.43.13186!


Markedshallen i Carbunesti er snart under oppføring. Første delbeløp av støtten fra Kristiansand Kommune ble overført til byggekontoen i Carbunesti i juni. Ordfører Danut Birau melder at det er blitt en liten forsinkelse med oppstart, men at bygget skal raskt ferdigstilles når arbeidet først igangsettes. Siste delbeløp overføres når bygget nærmer seg avslutning. FTN har inngått avtale med Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Bucuresti om revisjon av prosjektet når det er fullført; i henhold til EUs regelverk.

Aktuelt - Innsamlingsaksjon for strikkeansatte i Romania

Publisert 13.06.2017


For å holde arbeidsplassen levende for våre strikkeledere i Carbunesti, så de ikke må tilbake til gata i Norge, har vi startet en innsamlingsaksjon for å kunne fortsette å gi dem lønn for arbeidet de gjør i Romania. Vi er avhengig av godhjertede mennesker til å bidra for at det gode arbeidet skal kunne fortsette. Uten denne strikkejobben, har dem ingenting.


Hjelp oss å gi på: https://www.spleis.no/project/10711

https://www.spleis.no/project/10711


Tusen takk for all støtte!

Aktuelt - Vellykket festmiddag

Publisert 11.03.2017


Tirsdag 8. mars holdt Fra Tiggerkopp Norge festmiddag for 25 rumenere i Bankkjelleren, nederst i Markensgate. Det var hilsen fra kommunen ved byens varaordfører, sang, musikk, andakt, en god dialog og samtale med våre gjester, samt deilig festmat med kaffe og dessert. En varm og god samling på en kald og snørik kveld. God stemning og mye glede!
Aktuelt - Planer for våren 2017

Publisert 06.01.2017


Ny hall over markedsplassen i Carbunesti har første prioritet. Tegninger og godkjenning fra kommunen i Carbunesti foreligger. Kostnadsoverslaget lyder på i underkant av NOK 300.000. Gaver til prosjektet kan gis på FTNs konto 2801.43.13186. Merk gaven Markedshall. Les mer om prosjektet i egen omtale under. Kristiansand kommune vurderer også å støtte prosjektet!


Strikkeprosjektet fortsetter både i Kristiansand og i Romania. FTN gir kompetanse, skaffer nødvendig utstyr og formidler strikkeoppdrag til kvinner som lønnes ut etter kvalitet og innsats. De to siste årene har en gruppe kvinner hatt en viktig inntekt for seg og familiens underhold. Flere norske medhjelpere er ønskelig i strikkeprosjektet, både med tanke på veiledning og salg av strikkeprodukter.


Har du kjøpt og gitt gaven som varmer to ganger? FTN selger nummererte gavekort til kr. 250 per stk. – til bruk hele året. Beløpet går til lønn til kvinner som strikker. Strikkevarer til samme beløp tas samtidig fra FTNs lager og gis til mennesker som har behov for varme klær! Gaven varmer to ganger! Gavekortet kjøpes ved henvendelse til FTN.


Forprosjekt. Styret arbeider denne våren med å skaffe nødvendige opplysninger og materiale for å utrede mulighetene for å skaffe arbeidsplasser gjennom å utnytte egne råvarer i form av ull fra sauer. I området rundt Carbunesti slaktes tusenvis av sauer hvert år. Kjøttet selges, men ullen blir ikke utnyttet. Forprosjektet skal etter planen lede frem til en bredere søknad om EØS-midler i løpet av annet halvår.


Årsmøtet 2017 er berammet til tirsdag 4.april. Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett. Årskontingenten for 2017 er kr. 1.000 for enkeltpersoner, kr. 5.000 for bedrifter/næringsliv og kr. 10.000 for menigheter og organisasjoner.

Aktuelt - FTN vil bidra med hall på markedsplassen i Carbunesti

Publisert 11.12.2016


Fra tiggerkopp – Norge (FTN) besluttet nylig å bidra til byggingen av en hall som gir tak over hodet for Romfolket på markedsplassen i Carbunesti i Romania. Markedsplassen er i dag en åpen plass hvor romfolket kjøper og selger sine varer. Alt foregår ubeskyttet mot vær og vind, enten det regner eller er kaldt med snø og frost om vinteren.
'
Tidligere ordfører, Marcel Viorel, ba FTN om hjelp til hallen allerede for ett år siden. Under seminaret på Ansgarskolen sist oktober utfordret byens nye ordfører, Danut Birau, FTN om hjelp til samme prosjekt. Tegninger foreligger allerede. Kostnadene er beregnet til noen hundre tusen kroner.


FTNs styre vedtok i styremøtet først i desember 2016 å starte en innsamling til dette formål. Målet er å gi beskyttelse mot dårlig vær og bygge handelsboder hvor varene kan utstilles og selges på bord, ikke ligge på bakken. Også i norske byer burde Romfolkets handelsvirksomhet løftes opp fra gatenivået. Handelsvirksomheten i Carbunesti, en av det reisende romfolkets mest sentrale byer i Romania, kan bli en god modell.


FTNs mål er å hjelpe romfolket, fortrinnsvis på deres hjemsted. Gaver til bygging av hallen i Carbunesti kan sendes FTNs konto: 2801.43.13186

Aktuelt - Vellykket seminar!

- Hvordan hjelpe fattige tilreisende og fattige i Romania best mulig?

Publisert 04.11.2016


Dagsseminaret på Ansgarskolen fredag den 28. oktober samlet et førtitalls fagfolk og andre interesserte. Hvordan hjelpe denne gruppen av fattige ble belyst fra mange sider og gav nye perspektiver. Ordfører Danut Birau fra Carbunesti, Romania, byen de fleste fattige tilreisende kommer fra, presenterte tre konkrete utfordringer på vegne av hjemstedet. Ull fra de mange tusen sauene i området er en uutnyttet ressurs. Kan ullen bearbeides og utnyttes i en kommersiell produksjonskjede fra ull til strikkedesign? Romfolkets omsetning av brukte klær og varer på byens torg trenger en overbygd hall for å beskytte handlende mot regn og uvær. Dessuten pekte ordføreren på utfordringen med at mange barn trengte bedre oppfølging med tanke både på helse og skolegang. Les mer om ordførerens besøk her:. http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/-Mange-barmhjertige-mennesker-i-Kristiansand-692806b.html


Andre innledere gav gode innspill til hvordan næringslivet kunne bidra med etablering av handel og nye arbeidsplasser og hvordan eksempelvis microfinans kan være hjelp til selvhjelp. Frelsesarmeens erfaringer etter flere års arbeid i Romania og Norge ble presentert. Politistasjonssjef Ole Hortemo orienterte om at kriminaliteten blant denne gruppen relativt sett var liten i Kristiansand. Les mer om seminaret på NRK Sørlandet og se TVs nyhetsinnslag på denne linken.   https://www.nrk.no/sorlandet/far-tiggerhjelp-av-rumensk-ordforer-1.13199356
Ordfører Harald Furre hilser seminaret etter den avsluttende panelsamtalen som ble ledet av varaordfører Jørgen Kristiansen. Fra venstre: Harald Furre, Jørgen Kristiansen, Anne Sundsethvik og Leif Rasmussen. Begge fra Fra tiggerkopp, Roy Gundersen, næringslivsleder, Kari Klingsheim, sosialarbeider i Frelsesarmeen, Benjamin Brekke, rådgiver i Frelsesarmeen, Asle Danielsen Stalleland, Strømmestiftelsen, Ole Hortemo, politistasjonssjef og Bjørn Øyvind Fjeld, styreleder.

Aktuelt - Spennende dagseminar fredag 28. oktober

Publisert 12.10.2016


Fra tiggerkopp – Norge (FTN) arrangerte et dagseminar på Ansgarskolen, F. Fransonsvei 4, Hånes, Kristiansand, fredag 28.10.


Hovedtema var:

Hvordan hjelpe fattige tilreisende og fattige i Romania best mulig?


Innledere var kjente og kompetente ledere fra samfunnsliv og organisasjoner som kjenner utfordringen knyttet til «tiggerkoppens plass» i det norske samfunnet. Fra Romania kom ordfører Danut Birau, som er nyvalgt leder i Carbunesti, byen de fleste fattige tilreisende på Sørlandet kommer fra.

Fra tiggerkopp – Norge (FTN) inviterte til en åpen drøftelse om hvordan denne utfordringen best kan møtes i dag og for tiden som kommer.


For detaljert program med alle innlederne, tidspunkt og øvrige opplysninger, klikk her.


For program i Word-format: Klikk her!

Aktuelt - 3 seminarer arrangert i Romania


Den nyopprettede foreningen Fra tiggerkopp – Norge (FTN) gjennomførte våren 2016 tre seminarer i Romania med støtte fra EØS-midler (EEA Grants). Seminaret i mars var et kurs som gav videre oppfølging og kompetanse for strikking, med vekt på kvalitet og tanke på salg av produkter i begge land. Det andre seminaret i april undersøkte mulighetene for turisme og for å starte opp reiselivsvirksomhet fra Norge til Romania. Det tredje seminaret i mai har hatt hovedfokus på samarbeidet med byrådet i Targu Carbunesti og å opprette en non-profit og non- governmental organisasjon (NGO) i Romania, som kan bidra til oppstart av næringsvirksomhet og kjøp og salg av varer mellom de to land.

Aktuelt - Samarbeid mellom CENPO og FTN


FTN var vertskap for to representanter fra den rumenske organisasjonen CENPO medio april. En to-dagers oppfølgingsworkshop ble uken etterpå holdt i Cluj, hvor CENPOs stab og Bjørn Øyvind Fjeld (styreleder i FTN) deltok sammen med 15 deltakere fra forskjellige hjelpeorganisasjoner i Romania. Temaet var konsentrert om hvordan de mange hundre frivillige organisasjoner i Romania kunne påvirke politiske beslutningstakere på alle plan, til å legge bedre til rette for en målrettet tildeling av midler for å møte de mange utfordringene. Etter at Romania ble medlem i det europeiske fellesskapet i januar 2007, har en rekke vestlige fond blitt tilgjengelige for å utjevne de økonomiske forskjellene i Europa. Utlysningene av disse midlene har imidlertid blitt gjenstand for en usunn konkurranse mellom organisasjonene, hevdet CENPOs leder, Daniel Pop, som ledet workshopen.


Dette resulterer i at organisasjoner skreddersyr sine søknader etter utlysningen, ikke etter de faktiske behov, hevdet han. Pop er professor på universitetet i Cluj og var medforfatter til Ada I. Engebrigtsens Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger (NOVA rapport 7/2014). Hans kritikk er at de fleste EU og EØS midler på denne måten tilflyter de ressurssterke byer, regioner og mennesker, ikke de fattige på landsbygda som har minst fra før.

Aktuelt - Navn på NGO i Romania godkjent


Tirsdag 14. juni ble navn på planlagt Non-Governmental Organization (NGO) i Romania godkjent av Ministry of Justice i Bucaresti. Navnet er Asociata Empowering Marginalized People – forening for å styrke (bemyndige) marginaliserte mennesker. Første navneforslag var Back to Work – tilbake i arbeid, men dette forslaget ble avslått to uker tidligere pga navnelikhet med andre godkjente NGO foreninger. Arbeidet med å søke godkjenning og registrering som NGO i Romania var hovedhensikten med «seminar 3» som ble gjennomført i tiden 30. mai til 6. juni. Styremedlem Øyvind Slåtta og styreleder Bjørn Øyvind Fjeld arbeidet med dette prosjektet både i departementet i Bucaresti og med lokale myndigheter i Carbunesti. Kristiansands varaordfører, Jørgen H. Kristiansen, deltok på turens siste dager.


Godkjenningen av navn innebærer at prosessen med å bli registrert som NGO i Romania kan bringes videre. Det som gjenstår er å få vedtekter og styringsmodell godkjent før søknaden med vedlegg blir oversendt den lokale domstolen i Carbunesti for endelig godkjenning og registrering. En advokat og notar i Gorj fylke leder denne prosessen sammen med Mihai Negrea i Carbunesti. Det er vårt håp at godkjenningen skal foreligge før utgangen av juni måned.

Aktuelt - NGO er nå godkjent i Romania


Fra tiggerkopp – Norge (FTN) har opprettet en forening i Romania som skal ivareta alle økonomiske overføringer, planlagte ansettelser og støtteordninger til de som ønsker hjelp til arbeid i hjemlandet. Foreningen er registrert i nasjonalt register over sivile foreninger, såkalte Non-governmental Organizations (NGO) i Romania. Navnet på assosiasjonen er Empowering Marginalized People (styrk de marginaliserte), et navn som ble godkjent av Justisdepartementet i juni måned. Men først midt i juli ble foreningen formelt godkjent av domstolen i Targu Carbunesti. Selve stiftelsen av foreningen ble gjort under vårt besøk til Romania første uke i juni måned og foreningens stiftere er Øyvind Slåtta, Bjørn Øyvind Fjeld og Mihai Negrea. Øyvind Slåtta er foreningens leder og president. Ett første mål er nådd.

Foreningen er den plattform som FTNs videre arbeid i Romania skal bygges på. FTNs mål er fortsatt å hjelpe fattige romfolk og rumenere til arbeid i hjemlandet. FTN har allerede fått to gode bestillinger på strikkeprodukter i løpet av forsommeren. Begge bestillingene skal produseres i Romania. Strikkeprogrammet er første skritt i riktig retning. Men nå trenger FTN medarbeidere som kan støtte økonomisk og ikke minst næringsliv og forretninger som kan tenke seg å satse på produksjon og arbeidsplasser i Romania. Ta kontakt!

Email: post@fratiggerkopp.no