Hvem vi er


HJEM >> OM OSS

HVEM VI ER


Styret i Agder Gorj Utvikling AGU består av:

HVEM VI ER


Vi ønsker å ta enkeltmennesker på alvor, også de som av ulike grunner tigger på gatene i Kristiansand. Vi ønsker å identifisere talenter & egenskaper hos den enkelte, ansvarliggjøre dem på forvaltningen av disse egenskapene, utruste dem gjennom arbeidstrening og hjelpe dem tilbake til nye muligheter og arbeid i eget hjemland. En viktig brikke i dette arbeidet er innsatsen som rettes mot næringslivet i Romania.


AGUtvikling het tidligere Fra tiggerkopp – Norge (FTN), og ble stiftet høsten 2015, og registrert i Brønnøysundsregisteret med organisasjonsnummer 916 381 670. Foreningen er demokratisk med årsmøtet som øverste myndighet. Eierne er enkeltpersoner, bedrifter og foreninger, menigheter og kirker. Et styre leder arbeidet og frivillige driver det daglige arbeidet. FTN startet opp som et pionerprosjekt i Kristiansand 2014-15 med støtte fra mange frivillige og tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Fra 2016 har arbeidet blitt drevet ved hjelp av gaver, medlemskontingent og - etter søknad – med tilskudd fra private og offentlige institusjoner og organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.

I 2019 skiftet foreningen navn til "Agder Gorj Utvikling - fylke hjelper fylke".


Vil du vite mer om vår bakgrunn og historie, klikk her.

TIDLIGERE STYRE: Bak fra venstre: Bjørn Øyvind Fjeld (leder), Øyvind Slåtta og Aleksander Skoe Gulvik. Foran fra venstre: Victoria Scheie, Ingebjørg Ribe Rudihagen og Else Beate Nygård.

Fravær: Kjetil Viland (nestleder) og Leif Rasmussen (daglig leder)

Ingebjørg Ribe Rudihagen. Nestleder. Selvstendig næringsdrivende. Coach.


Eva Bergh. Tidligere rektor for flere videregående skoler.

Åshild Martinussen.

Lege.

Ivar Skippervold. Leder.

Kulturformidler-prest.

Arne Thomassen

Fylkesordfører

1. vara

Kurt Mosvold

Innvestor-foretningsdrivende

2.vara

Jan Inge Tungesvik. 

Regionsdirektør KS


Email: post@fratiggerkopp.no