Hva gjør vi

HJEM >> OM OSS

HVA GJØR FTN


HVA GJØR AGU - i Norge

Utvikler samarbeid med kommuner, organisasjoner,  fylke, bedrifter og næringsliv som deler visjonen om etablering av arbeidsplasser i Romania.


Samarbeider med grupper, foreninger, organisasjoner og menigheter på   Agder som arbeider for å bedre livsvilkårene til romfolk og fattige rumenere.


Støtter så langt det er mulig romfolk som tigger på Agder, og ønsker å være en suport til organisasjoner som etablerer nødovernatting og andre tiltak for bostedsløse romfolk.


Ønsker å bygge nærhet og tillitt til gruppen av marginaliserte og fattige.


Motiverer romfolk til å ta del i sin egen utvikling, da tiggerkoppen ikke er en løsnings på de utfordringer romfolk har.


Der det er mulig tilbyr vi enkel arbeidstrening og oppdrag istedenfor tigging.

HVA GJØR AGU - i Romania


Vi har satt  opp en NGO (Non-governmental Organization) i Romania. Det er

nødvendig for å organisere og fremme arbeidsmuligheter på de fattiges hjemsted.


Samarbeider med lokale og regionale myndigheter på romfolkets hjemsteder og med organisasjoner, kirker og menigheter som er engasjert av å bedre livs- og

levestandarden for de marginaliserte i Romania


Tilbyr korte yrkesrettede kurs blant fattige mennesker og fokuserer på å skape lokale arbeidsplasser og bygge opp kanaler for salg av aktuelle produkter


Gir hjelp til å bygge opp enkeltmannsforetak og utvikle et lokalt næringsliv, og

prioriterer etisk bærekraftige foretak ved å motivere til ansvar for fellesskapet


Sier nei til all korrupsjon og økonomiske snarveier og ja til landets lover med tanke på skatt og gjeldende regler for arbeids- og næringsliv.


Målet er en vare- og tjenesteproduksjon som konkurrerer på kvalitet og pris, både i Norge og Romania.


Søker å finne produkter og tjenesteområder som norsk næringsliv kan utvikle i

Romania

Email: post@fratiggerkopp.no