Om oss

Agder Gorj Utvikling AGU

fylke hjelper fylke  Tidligere Fra Tiggerkopp Norge
HJEM >> OM OSS

HVEM VI ER

STYRET som ble avløst ved årsmøte 2019: Bjørn Øyvind Fjeld (leder), Øyvind Slåtta (nestleder) og Aleksander Skoe Gulvik. Foran fra venstre: Victoria Scheie, Ingebjørg Ribe Rudihagen og Else Beate Nygård. Fravær: Kjetil Viland (nestleder) og Leif Rasmussen (daglig leder). Øyvind og Ingebjørg fulgte med inn i det nye styret.

HVEM VI ER


Vi ønsker å ta enkeltmennesker på alvor, også de som av ulike grunner tigger på gatene i Kristiansand. Vi ønsker å identifisere talenter & egenskaper hos den enkelte, ansvarliggjøre dem på forvaltningen av disse egenskapene, utruste dem gjennom arbeidstrening og hjelpe dem tilbake til nye muligheter og arbeid i eget hjemland. En viktig brikke i dette arbeidet er innsatsen som rettes mot næringslivet i Romania.


Fra tiggerkopp – Norge (FTN)  ble stiftet høsten 2015 og registrert i Brønnøysundsregisteret med organisasjonsnummer 916 381 670. Et nytt styre vedtok et nytt navn for foreningen, Agder Gorj Utvikling AGU, da vi ser at "hele Norge" neppe kan blir vårt område. Det nye fylket Agder ønsker vi skal samarbeide med Gorj fylke i Romanai.  Foreningen er demokratisk med årsmøtet som øverste myndighet. Eierne er enkeltpersoner, bedrifter og foreninger, menigheter og kirker. Et styre leder arbeidet og frivillige driver det daglige arbeidet. FTN startet opp som et pionerprosjekt i Kristiansand 2014-15 med støtte fra mange frivillige og tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Fra 2016 ble arbeidet drevet ved hjelp av gaver, medlemskontingent og - etter søknad – med tilskudd fra private og offentlige institusjoner og organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.


NYTT STYRE VALGT VED ÅRSMØTE 2020:

Jan Inge Tungesvik, Åshild Martiniussen, Eva Bergh, Ingebjørg Ribe Rudihagen (nestleder), Ivar Skippervold (leder).

Vara: Kurt Mosvold og Arne Thomassen


Vil du vite mer om FTNs bakgrunn og historie, klikk her.

Gorj fylke


Email: post@fratiggerkopp.no