Bli medlem

HJEM >> BLI MEDLEM

BLI MEDLEM


Alle som deler AGUs visjon og mål inviteres til medlemskap i foreningen.  Ved å tegne et slikt medlemskap bidrar man til å støtte målrettede og langsiktige tiltakt til beste for fattige og marginaliserte mennesker, fortrinnsvis på deres eget hjemsted.

Medlemskap i AGU tegnes med å betale årskontingenten og gjelder fra kontingenten er registrert på foreningens bankkonto: 2850.13.86385. Innbetalingen merkes «ønsker medlemskap» og opplyser om: navn, postadresse, e-post og telefonnummer.

Støttemedlem


kr. 200,-


i året

Ordinært medlem

med stemmerett på årsmøte


kr. 500,-


i året


Forening/organisasjon/menighet

kr. 1.500,-

i året

Ofte stilte spørsmål om medlemskap:

Hvordan betaler jeg?

Medlemskap tegnes med å betale årskontingenten og gjelder fra kontingenten er registrert på foreningens bankkonto: 2850.13.86358. Innbetalingen merkes «ønsker medlemskap» og opplyser om: navn, postadresse, e-post og telefonnummer.


Hvorfor skal jeg bli medlem?

Agder Gorj Utvikling AGU - fylke hjelper fylke er en ideell organisasjon som baserer sitt arbeid på frivillig engasjement og gaver fra enkeltmennesker, bedrifter, organisasjoner og menigheter. Som støttemdlem (kr. 200,-) blir du med i vårt nettverk, og vil motta informasjon om vårt arbeid på mail. Ved å bli ordinært medlem (kr. 500,-) er du med og støtter det viktige arbeidet som drives i vår regi, og du får stemmerett på årsmøte.


Email: post@fratiggerkopp.no