Kommentar etter Brennpunkt

HJEM >> 

Etter Brennpunkts dokumentar


Tilbakeblikk på NRK dokumentaren "Lykkelandet".

NRK Brennpunkt-kommentaren Lykkelandet ble vist i april 2017. Vi fikk se kriminell virksomhet i Bergen. Det var organisert prostitusjon, tablett- og gull-salg, tyveri av bank-kort og hallikvirksomhet. Det ble fremsatt som en stor nyhet, og billedmessig dokumentert med bunker av pengesedler i kjøleskap og koffert. Så melder NRK Dagsrevyen i etterkant i en kort kommentar at penge-bildene ikke stammet fra tiggermiljøet. De var produsert inn i historien, med andre ord «fake news».

Mange tvilte på pengebeviset som ble plantet i programmet. De som kjenner tiggere som kommer til Norge, visste at ingen samler inn et kjøleskap fullt av pengesedler som en ordinær tigger. Derimot er det mer enn et kjøleskap av penger som kan fylles når kriminelle aktører er på banen. Folk som lurer til seg penger finnes overalt i samfunnet, fra kriminelle rumbander, til ideelle organisasjoner, politiske partier, folkevalgte representanter, kirkesamfunn, næringsdrivende, og skattesnytere i hopetall. Mange har undret seg over hvor politiet i Bergen var. Dette mente vi / skrev vi i 2017:


Tiggerforbud løser ingen problemer

Publisert 24. 04.17


NRK Brennpunkts dokumentar som avslører et organisert kriminelt nettverk i tiggermiljøet i Bergen har skapt debatt. Justisministeren oppfordrer de større byene til å innføre tiggerforbud.


Fra tiggerkopp – Norge (FTN) mener dokumentaren er et viktig dokument, sjokkerende, men ikke overraskende. Politiet må ta seg av all kriminalitet, ikke minst det som knytter til menneskehandel og utnyttelse av fattige mennesker. I Kristiansand opplyser politiet – og det bekreftes av Frelsesarmeen og andre organisasjoner, at det ikke er noe som tyder på organisert salg av sex eller menneskehandel blant fattige tilreisende. Politistasjonssjef Ole Hortemo, har tidligere anslått at ca. 10 % av gruppen er involvert i kriminell aktivitet i Kristiansand. Prosenten har økt noe de siste månedene, opplyser han.


Tiggerforbud løser imidlertid ingen problemer. Fattige menneskers likeverd tilsier at ingen kan nektes å be om hjelp. Og det må være tillatt å vise barmhjertighet mot mennesker i nød. FTN anbefaler likevel ikke at det gis (større) pengebeløp i tiggerkoppene. Det løser heller ingen problemer. Det bare rekrutterer flere tilreisende. De bakenforliggende årsakene er manglende muligheter for arbeid og det å skaffe penger til egen familie i hjemlandet.   


FTNs målsetting er å tilby kompetansetrening, å skape arbeidsplasser og hjelpe fattige rumenere og romfolk på deres hjemsted. De fleste fattige tilreisende til Norge kommer fra området rundt Carbunesti i Gorj fylke. Derfor samarbeider FTN med Carbunesti kommune ved ordfører Danut Birau. Ikke alle som sitter med tiggerkoppen er så fattige som de gir seg ut for å være. Andre er akkurat så fattige som vi møter dem. Men de fleste tjener mer på oppholdet i Norge enn den minstelønn de kunne fått i hjemlandet, dersom de da hadde vært så heldige å få en jobb. 


Brennpunktdokumentaren viser bilder av de samme husene som FTN og Jørgen Kristiansen, Kristiansands varaordfører, offentliggjorde i en rapport i fjor sommer. Husene er bygd med penger fra Norge, skaffet til veie både lovlig og ulovlig.


Vi vet dessuten at de aller fattigste i Romania aldri greier å komme seg til Norge. De kan ikke hjelpes andre steder enn på hjemstedet, slik også politiet i Bergen og andre har påpekt. FTN har derfor hovedfokus på å gi både praktisk og sosial hjelp i Gorj fylke, inklusiv mat, klær og penger. Opprettelsen av flere strikkegrupper hjelper fattige kvinner og mødre. Det er planer om å opprette brukthandel som kan gi inntekt og arbeidsplasser til flere. Det siste er tenkt knyttet til Markedshallen i Carbunesti, som skal bygges og ferdigstilles før sommeren, med midler hovedsakelig bevilget av Kristiansand Kommune.  På lengre sikt håper FTN å kunne bygge kompetanse og bærekraftige arbeidsplasser med støtte fra EØS midler.


FTN er en forening med åpent medlemskap for alle som vil gi støtte og hjelp til selvhjelp for en fattig og utsatt gruppe mennesker, som alle har samme menneskeverd som oss priviligerte nordmenn.

Email: post@fratiggerkopp.no