Historie

VÅR HISTORIE

Det begynte med Fra tiggerkopp til skrujern:


- Arbeidet startet med et initiativ hos noen ildsjeler fra flere menigheter og  organisasjoner i Kristiansand. De hadde en stor visjon: La oss gi tiggerne selvrespekt ved å skaffe dem enkel yrkeskompetanse og arbeidstrening slik at de kan brødfø seg og sine uten tiggerkopp. Førstelinjetjenesten med praktisk hjelp må følges opp med en  holistisk tenkning der evner, ønsker og ny erfaring leder til selvstendighet og uavhengighet.


- I 2014-15 ble det gjennomført et pilotprosjekt. Det hadde aktiv støtte fra privatpersoner, menigheter og støtte fra en innsamlingsaksjon i Kristiansands Avis. Justis- og beredskapsdepartementet støttet pionerprosjektet med 300.000 kroner. Søknaden var utarbeidet av Agderforskning og prosjektet var støttet av kommunen, MHFA (Med hjerte for Arendal) og andre organisasjoner. Misjonsforbundet var ansvarlig for pionerprosjektet.


- Prosjektet satset på strikkeopplæring av kvinner. Garn ble innkjøpt, opplæring organisert og sokker produsert. Produktene er solgt i Norge, dels til bedrifter og delt til privatpersoner. Inntektene har kommet romkvinnene og deres familier til gode, mot at disse skal holde seg borte fra gaten. Det er også holdt strikkekurs i kvinnenes hjemby, Carbunesti i Romania, der et ti-talls kvinner har fått opplæring av egne instruktører.


- Engasjementet bygger på et humanistisk og kristent verdigrunnlag med en vektlegging av nestekjærlighet og kristen omsorg for menneskets kropp, sjel og ånd. Prosjektet ønsker å stå i tradisjonene fra forkynneren og samfunnsbyggeren Hans Nielsen Hauge.


- Evalueringen av pionerprosjektet har gitt mange erfaringer og ny lærdom.


Nå har vi skiftet navn til 

"Agder Gorj Utvikling AGU - fylke hjelper fylke".

Vi innser at vi ikke kan organisere et arbeid for hele Norge. Det realistiske er  å utvikle et samarbeid mellom Agder fylke sør i Norge og Gorj fylke i Romania.

Allerede har vi utført et samarbeid som har satt spor. En markhedshall i Targu Carbunesti er realisert, og der er det stor aktivitet av romfolk som kommer for å selge sine varer.

Det er den modellen vi arbeider etter,- fylke hjelper fylke.

HJEM >> HISTORIEN

HISTORIEN


Email: post@fratiggerkopp.no