Hjem

"Agder Gorj Utvikling AGU- fylke hjelper fylke" er en frivillig organisasjon som tar mål av seg å finne kreative og konstruktive bidrag til tiggerproblematikken.                                                                                                            Hovedfokus er å etablere aktivitet/arbeidsplasser i Gorj fylke i Romania. De fleste tiggerne på Sørlandet kommer fra Gorj fylke.

HVORDAN HÅNDTERE

TIGGERPROBLEMATIKKEN

PÅ AGDER?AKTUELT - ÅRSMØTET

 Årsmøtet har valgt Ivar Skippervold som ny styreleder. Han har erstattet Bjørn Øyvind Fjeld. Her er det nye styre:

Jan Inge Tungesvik, Åshild Martinussen, Eva Bergh, Ingebjørg Ribe Rudihagen (nestleder),og Ivar Skippervold (leder)

Vara: Kurt Mosvold og Arne Thomassen.


AKTUELT - HVA SKJER


I begynnelsen av februar var Ivar Skippervold og Jørn Riise i Gorj fylke. De hadde møter med orførerne i Baia de Fier og i Targu Carbunesti. Det ble også arrangert et møte med presidenten fra Gorj fylke  Cosmin Mihai Popescu (bilde)   Flere planer for samarbeid Agder/Gorj ble diskutert. Nå er det meste av dette lagt på is inntil Korona- 

situasjonen endres.

Sammen med grupper på Agder som arbeider for Romfolk hadde vi stand på Frivilighetsdagen 5. des. kl.16:00-20:00   i rådhuset, Øvre Torg i Kristiansand!

AGU - POLICY


  1. AGU sier både ja og nei til tiggerkoppen. Smil, vennlighet, mynter og mindre beløp fra givere er til oppmuntring og hjelp for fattige tilreisende. AGU mener imidlertid at pengehjelp alene ikke er bærekraftig hjelp på lang sikt. AGU prioriterer å formidle arbeidsoppdrag til fattige tilreisende på hjemstedet, ikke i Norge.
  2. AGU sier prinsipielt nei til tiggerforbud. Det er en menneskerett å kunne be om hjelp, uansett hvem man er og hvor man befinner seg. «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd». (Menneskerettighetenes artikkel 1).
  3. Fattige tilreisende skal mottas med respekt og gis verdige livsvilkår i Norge med tanke på grunnleggende behov som mat, seng og varme. AGU støtter kommuner og organisasjoner som tilbyr overnattingstilbud når det er kaldt, og legger til rette for nødvendige sanitærforhold.
  4. AGUs hovedmål er å tilby arbeidskompetanse og å skape arbeidsplasser på de fattiges hjemsteder. AGU har en løpende samarbeidsprosjekter med kommuner  og organisasjoner i Gorj fylke der de fleste fattige tilreisende på Sørlandet kommer fra.
  5. AGU vil drive nøktern og saklig informasjonsvirksomhet for alle som vil bidra med hjelp til fattige tilreisende. AGU vil bidra til at norske givere kan kjenne seg sikre på at deres hjelp når frem til de som trenger hjelpen mest.
  6. AGU støtter Regjeringens mål: Det er i Norges interesse at forskjellene i Europa blir redusert. AGU har til hensikt å søke om støtte fra EØS-midlene (EEA og Norway Grant) for prosjekter som vil bedre situasjonen for barn og familier innen helse, boforhold og utdanning, samt prosjekter som kan skape arbeidsplasser for de som ønsker å benytte seg av den hjelp som tilbys.
  7. AGU er ikke bundet av religiøse eller politiske overbevisninger men ønsker å arbeid ut fra en kristen-humanistisk tradisjon.


Email: post@fratiggerkopp.no