Hjem

"Agder Gorj Utvikling AGU- fylke hjelper fylke" er en frivillig organisasjon som tar mål av seg å finne kreative og konstruktive bidrag til tiggerproblematikken.                                                                                                            Hovedfokus er å etablere aktivitet/arbeidsplasser i Gorj fylke i Romania. De fleste tiggerne på Sørlandet kommer fra Gorj fylke.

HVORDAN HÅNDTERE

TIGGERPROBLEMATIKKEN

PÅ AGDER?AKTUELT - ÅRSMØTET

 Årsmøtet har valgt Ivar Skippervold som ny styreleder. Han har erstattet Bjørn Øyvind Fjeld. Her er det nye styre:

Jan Inge Tungesvik, Åshild Martinussen, Øyvind Slåtta, Ingebjørg Ribe Rudihagen (nestleder),og Ivar Skippervold (leder)

Vara: Kurt Mosvold og Arne Thomassen.

AKTUELT - HVA SKJER

Sammen med grupper på Agder som arbeider for Romfolk hadde vi stand på Frivilighetsdagen 5. des. kl.16:00-20:00   i rådhuset, Øvre Torg i Kristiansand!

AGU - POLICY

Styret i "Fra Tiggerkopp Norge-FTN" godkjente den 04.12.17 et policy-dokument for arbeidet i Norge. AGU ønsker å videreføre denne strategi/tanke.


Policy-dokumentet i PDF-format:

Email: post@fratiggerkopp.no